El prestador garanteix el ple e íntegre compliment de la normativa espanyola en materia de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

Projecte Tabassaye garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes son objecte de tractament en la mesura que te implementades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les que es refereix el citat article. Les mesures de seguretat implementades i les polítiques de tractament adoptades eviten la alteració, pèrdua, tractament o us no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

De conformitat amb el previst a la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades Personals, t’informem que les dades facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de PROJECTE TABASSAYE (G67038265), que consta degudament inscrit a la Agencia Española de Protección de Datos.

En facilitar-nos la teva adreça de correu electrònic ens autoritzes a l’enviament de correus comunicatius que et permetran de estar al dia de les activitats que anem desenvolupant. Aquesta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment enviant una sol·licitud de “Baixa” a PROJECTE TABASSAYE, c/ Àngel Guimerà, 13, 08339, de Vilassar de Dalt o a través de correu electrònic a projectetabassaye@gmail.com

L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se a PROJECTE TABASSAYE, Carrer Àngel Guimerà, 13 08339 de Vilassar de Dalt o a través de la nostre adreça de correu electrònic projectetabassaye@gmail.com indicant en el assumpte; LOPD seguit del seu nom, i adjuntant còpia del seu NIF, en els terminis legalment previstos.